Espoon vanhusneuvosto

Espoon vanhusneuvosto toimii espoolaisten vanhusten edunvalvojana ja puolestapuhujana kunnallisessa päätöksenteossa.

Vanhusneuvosto tuo kaupungin palveluihin ja kaupunkisuunnitteluun ikääntyvien espoolaisten näkökulman.

 

Vanhusneuvostoon kuuluu neljätoista varsinaista jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Vanhusjärjestöjä niistä edustaa kahdeksan varsinaista ja varajäsentä ja kaupungin hallintokuntia kuusi varsinaista ja varajäsentä.

Vanhusneuvosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Kerran vuodessa vanhusneuvosto kutsuu eläkeläisjärjestöjen edustajat yhteistyötilaisuuteen, jossa käsitellään ajankohtaisia vanhuspoliittisia asioita ja järjestöjen esityksiä kaupungin hallinnolle.

Tehtävät ja toimintasääntö

Espoon vanhusneuvosto

 1. Edistää viranomaisten, vanhusten ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa.
 2. Seuraa vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella.
 3. Seuraa kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kaupungin hallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta.
 4. Edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon.
 5. Edistää vanhusten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaaliturvassa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa.
 6. Seuraa kaupungin tuottamien vanhuksille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä ja tiedottaa hallintokuntien myötävaikutuksella vanhusjärjestöille vanhuksien palveluiden ja tukitoimien kehityksestä ja saatavuudesta.
 7. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja vastaavat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua, toimia, ja suunnistautua on iän, vamman taikka sairauden vuoksi rajoittunut.
 8. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vanhuksisa koskevissa asioissa.
 9. Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
 10. Valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen.
 11. Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.

Yhteystiedot

Vanhusneuvostolle voi lähettää toivomuksia ja ehdotuksia:

Vanhusneuvoston puheenjohtaja
Olli Männikkö
Espoon vanhusneuvosto / Maria Rysti
PL 202, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Vanhusneuvoston sihteeri
vanhusten palvelujen erityisasiantuntija
Maria Rysti
sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi
puh. (09) 816 23320

Vanhusneuvosto Esppon sivuilla