<-- Tästä vasemmalta voit valita mieleisen kerhon

EKL-yhdistysten vapaaehtoistoimijoille turvaa

Liitto on ottanut Keskinäisestä Vakuutusyhtiö Turvasta tapaturma- ja vastuuvakuutuksen, jonka piiriin kuuluvat tästedes EKL-yhdistysten vapaaehtoistoimintaan osallistuvat henkilöjäsenet.

Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Vakuutus turvaa kaikki EKL-yhdistysten ja piirien toimijat, jotka tekevät erilaisissa tapahtumissaan palkatonta vapaaehtoistyötä.
Tällaisia tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi yhdistyksen järjestämät toritapahtumat tai palvelutaloissa vanhusten ulkoiluttaminen.

Vakuutus koskee iästä riippumatta kaikkia jäseniämme, eikä yläikärajaa ole.

Vakuutus jakaantuu tapaturma- ja vastuuvakuutuksiin.

Tapaturmavakuutus on voimassa tilaisuuden tai tapahtuman alusta loppuun.
Eli jos vapaaehtoinen itse vahingoittuu tilaisuuden kuluessa, vakuutus korvaa hänen sairaanhoitokulunsa.
Matkalla tapahtumapaikalle tai sieltä pois siirtyessä sattunutta tapaturmaa vakuutus ei kuitenkaan korvaa.

Vastuuvakuutuksen puolelta taas korvataan vakuutetun kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot.
Esimerkiksi silloin, kun vapaaehtoisen ulkoiluttama vanhus kaatuu ja loukkaantuu, tällöin hänen sairaanhoitokulunsa korvataan. Esinevahingosta voisi olla esimerkkinä tilanne, kun ulkoilutustapahtuman yhteydessä ulkoilutettavan henkilön omaisuutta rikkoutuu.

Vapaaehtoistoimijoidemme turvaksi nyt otettu vakuutus toteuttaa yhden vuonna 2017 tehdyistä liittokokouspäätöksistä.

Lisätietoa ja yhteydenotot korvaustilanteissa:

  hallintojohtaja Marja-Leena Lehtimäki,

  puh. 09 6126 8430 tai marjaleena.lehtimaki@ekl.fi


KOULUTUS

Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä itse järjestettyä koulutusta.

Linkki piirin koulutussivulle

Linkki liiton koulutussivulle