2021

Aikaisempien vuosien kuvat ja videot on viety kuva-arkistoon

Karakappelissa 11.11.2021 Yhteisessä syntymäpäiväjuhlassa oli noin 100 jäsentämme

Ritva Svenskberg, Tuula Sirainen, Irma Salminen Paavo Jantunen, Sirkka-Liisa Häggqvist, Iris Holsti, Leif Forsman, Helka Forsman, Helga Henttonen ja Raimo Henttonen.
Kuvasta puuttuvat Irja Rahikainen ja Eeva Virtanen
Pertti Sievola, Raija Parkkinen, Leo Parkkinen, Tarja Nikki, Tuula Konttila, Lea Siitonen ja Johan Blomster
Kuvasta puuttuvat Maija Ainonen, Tuula Kujala ja Markku Marjomaa

 

 

Toisessa viikkotapaamisessa 2022 muistamme tietoomme 2020 ja 2021 tulleita poisnukkuneita jäseniämme

 

Tällä kerralla heitä oli 2020 hieman yli 2 % jäsenistämme.
Se oli lähes kaksinkertainen tavanomaiseen.