2021

Aikaisempien vuosien kuvat ja videot on viety kuva-arkistoon


 

 

Kunhan pääsemme jälleen yhdessä kokoontumaan, muistamme tietoomme 2020 tulleita poisnukkuneita jäseniämme

 

Tällä kerralla heitä oli hieman yli 2 % jäsenistämme