2021

Aikaisempien vuosien kuvat ja videot on viety kuva-arkistoon

Karakappelissa 11.11.2021 Yhteisessä syntymäpäiväjuhlassa oli noin 100 jäsentämme


 

 

Toisessa viikkotapaamisessa 2022 muistamme tietoomme 2020 ja 2021 tulleita poisnukkuneita jäseniämme

 

Tällä kerralla heitä oli 2020 hieman yli 2 % jäsenistämme.
Se oli lähes kaksinkertainen tavanomaiseen.