Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Leppävaaran Eläkkeensaajat ry

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:

Sihteeri Kari Närhi, Karakalliontie 4 A9, 02620 Espoo
Puhelin 040 419 1983, sähköposti kari.narhi@pp.inet.fi

Tietojenkäsittelyn tarkoitus:

Yhdistyslain (503/1989) 11§:n mukaisen velvoitteen täyttämiseksi yhdistyksen jäsenluetteloa varten tarvitaan jokaisen jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Muita tietoja kerätään yhdistyksen ja jäsenten yhteydenpitoa sekä yhdistyksen tarkoitusperien mukaista toimintaa varten.

Rekisteröityjen ryhmä ja näihin liittyvistä tiedoista:

Rekisteröityjen ryhmä on yhdistyksen jäsenet, jotka hallitus on hyväksynyt jäseneksi.
Pakollisia tietoja ovat jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.
Yhteydenpitoa varten rekisteriin tallennetaan jäsenen osoite, syntymäaika, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisesti muita yhteystietoja. Yhdistyksen toimintaa varten mainitaan toiminta yhdistyksen luottamustehtävissä.
Tiedot saadaan suoraan yhdistyksen jäseniltä.

Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsenrekisterin hoitajalle. Virheelliset tiedot korjataan välittömästi.
Yhdistyksestä eronneet tai erotetut jäsenet poistetaan yhdistyksen sääntöjen 6§:n mukaisesti.

Rekisterin tietoja käyttävät säännöllisesti yhdistyksen hallituksen jäsenet tai muut vastaavat toimihenkilöt.
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
Rekisteröity voi esittää tarkistuspyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle ja vaatia virheellisten tietojen oikaisua.

Henkilötietojen säännönmukainen luovutus:

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista:

Rekisteriä sähköistä kopiota hoidetaan salasanalla suojatulla tietokoneella.
Rekisterin tulostettu paperikopio on puheenjohtajan ja jäsenasioiden hoitajan arkistossa.
Vanhentunut paperikopio hävitetään silppuamalla. Muuta jäsenkortistoa ei ole.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.1.2017