Vuosi 2018


Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

1. Yleistä

Vuosi 2018 on Leppävaaran Eläkkeensaajat ry:n 47. toimintavuosi.

Yhdistyksemme on suurleppävaaran alueella toimiva eläkkeensaajayhdistys.

Uusia jäseniä on kauden 2017 aikana liittynyt noin 15%; jäsenmäärämme on yli 400. Sääntöjemme mukaan yhdistys toimii jäsentensä edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi.

Toimintakauden aikana kartoitamme jäsenien ehdotuksia yhdistyksen toiminnan edelleen kehittämiseksi. Järjestämme myös elä ja asu -talon asukkaille virkistys-, karaoke- ja yhteislaulutilaisuuksia.

Teemme aloitteita ja esityksiä päättäjille sekä viranomaisille eläke-, sosiaali- ja kulttuuripolitiikkaan liittyvissä asioissa ja pidämme yhteyksiä paikallisiin läkeläisjärjestöihin sekä niiden yhteistyöelimiin.

Yhdistys toimii aktiivisesti kehittämiskelpoisten ideoiden toteuttamiseksi.

2. Kerhopäivät

Kerho kokoontuu keskiviikkoisin iltapäivällä. Ohjelmassa on seurustelua, omia tietoiskuja, yhteislaulua säestyksellä, leikkimielisiä tietovisailuja ja ohjelmaa sekä usein myös vierailuja.

Jatkamme hyvän suosion saaneita asiantuntijoiden luentosarjoja elämän eri aloilta toiveiden mukaan. Annamme myös tietoa paikkakuntamme palveluista ja neuvontaa erilaisissa kysymyksissä.

Leppävaaran alueen asukasmäärän kasvaessa on jäsenmäärämme myös kasvusuunnassa. Pysäköintipaikkoja lähelle kaivataan lisää.

3. Tapahtumat ja tilaisuudet

Järjestämme kerhopäivien lisäksi jäsenille kokouksia, ohjelmallisia tilaisuuksia, juhlia, vierailuja, retkiä ja virkistystilaisuuksia.

Kaikille järjestetään jotain tekemistä, että jokainen voi tuntea yhdistyksen tärkeäksi kohtauspaikaksi.

Liitteenä 1 on luettelo vuoden 2016 osallistumisista. Vuosi 2017 on ollut muuten samanlainen, suomi 100-juhlavuoden ohjelmat ovat lisänä.

4. Harrastekerhot

Meille osoitetuissa palvelukeskuksen tiloissa jatketaan harrastekerhotoimintaa:

 • Käsityöt ”Taitajat” maanantaisin
 • Tiistaisin harjoittelevat ”Tasataiturit” ja
 • kokoonnutaan erilaisten pelien merkeissä.
 • Karaokeilta tiistaisin ”LaulunLyömät
 • Lauluryhmä ”Leppälinnut” keskiviikkoisin
 • Keskiviikkokerhon jälkeen jatkavat ”Rivakat” rivitanssijat
 • Tanhuryhmä ”Virkeät” torstaisin
 • Vertaisryhmä ”Digiloikkaajat” tarpeen mukaan
 • Ilmaisutaito odottaa vetäjiä

Huvitoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan

Pääasiassa kerhotilojen ulkopuolella toimivat

 • Liikuntaryhmä ”LiPaMa” kokoontuu tiistaisin kesäpelejä pelaamaan Leppävaaran liikuntapuiston alueella kesäaikana.
  Kun kesäpelit eivät luonnista menemme maanantaisinLeppävaaran nuorisotilaan sisäbocciaa pelaamaan ja tiistaisin Selloon keilaamaan. Perjantaisin Sellossa vietämme aikaa biljardin parissa. Liikuntaryhmä valitsee osanottajat piirin järjestämiin kilpailuihin
 • Elokuvakerho ”BIO LUX” käy kuukausittain katsomassa kiinnostavia elokuvia pääasiassa läheisessä Sellon elokuvateatterissa sekä Sellosalissa

5. Tiedotustoiminta

Jäsenille jaetaan neljä kertaa vuodessa kausitiedote sekä menomuistio.

Lisäksi yhdistyksen kotisivut ja niiden osio ”Jäsenille” toimivat aktiivisena  tietolähteenä ja yhteisöllisyyden edistäjänä.

6. Jäsenistö

Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni alueen eläkeläinen on yhdistyksen jäsen. Laaja jäsenpohja merkitsee joukkovoimaa ajettaessa eläkeläisten asioita kaupunkiin ja muihin päättäjiin päin.

Toiminnallaan alueen eläkeläisten hyväksi yhdistys pyrkii siihen, että eläkeläiset kokevat seuran jäsenyyden tärkeäksi. Jäsenhankintaa  jatketaan myös kertomalla kotisivuilla yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet ja retket sekä jäsenistön hyvät kokemukset ovat parasta jäsenhankintaa.

7. Yhteistyö

Yhdistyksen toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sillä on laaja ja yhteistyöhön valmis sidosverkosto. Yhdistys on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n sekä Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan Piiri ry:n jäsenyhdistys.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat myös Espoon kaupungin eri yksiköt.

Leppävaarassa 8.11.2017
Leppävaaran Eläkkeensaajat ry:n hallitus