vuosi 2017

1. Yleistä

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 oli Leppävaaran Eläkkeensaajat ry:n 46. toimintavuosi. Yhdistyksemme on vuonna 1971 perustettu Suur-Leppä­vaaran alueella toimiva eläkkeensaajayhdistys.

Uusia jäsenhakemuksia kauden 2017 aikana tuli 60 kpl. Poistuma mukaan lukien jäsenmäärä kasvoi 394 jäsenestä 409 jäseneen.

Merkittävä muutos oli Leppävaaran palvelukeskuksen muutto uuteen Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskukseen Säterinkatu 3.

2. Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana yksitoista kertaa päättämään ajankohtaisista asioista. Hallituksen puheenjohtajana aloitti Pekka Granqvist.

Varsinaiset hallituksen jäsenet:

Erkki Sirainen, varapuheenjohtaja
Leif Forsman, Sirkka Häggqvist, Tuula Konttila, Heikki Konttinen, Kaarina Koskinen, Leena Närhi ja Eeva Virtanen

Varajäsenet:

Leo Parkkinen, Irja Rahikainen, Irma Salminen ja Pertti Sievola

Yhdistyksen sihteeriksi kutsuttiin Kari Närhi
Taloudenhoitajana jatkoi Sirkka-Liisa Häggqvist

Toiminnantarkastajat:

Reino Sundberg, Rauni Seppola
Varatoiminnantarkastajat:
Raimo Henttonen ja Martti Lamberg

Avainhenkilöitä

Pääemäntä:                 Tuula Sirainen
Emännät:                    Helka Forsman ja Maija Ainonen
Matkat, kulttuuri:         Irma Salminen
Hoitolomat:                 Leena Närhi
Koulutus:                    Tuula Konttila
Myyjäiset:                   Iris Holsti

Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja
Pekka Granqvist, Erkki Sirainen, Kari Närhi ja Sirkka-Liisa Häggqvist

Pankkitilien käyttövaltuudet

Vuonna 2017 yhdistyksen pankkitilin FI72 5780 4120 0437 62 käyttövaltuudet olivat taloudenhoitajalla ja sihteerillä.

3. Kerhopäivät

Yleiskerho kokoontui Leppävaaran palvelukeskuksessa 33 kertaa keskiviikkoisin. Kokoonnuimme kevätkaudella kello 14 osoitteessa Armas Launiksenkatu 9. Viikko 11 (13.3. – 19.3.) oli muuttoviikko Säterinkadulle, jossa aloitimme kokoukset uusissa tiloissa 22.3. Ohjelmassa oli seurustelua, omia tietoiskuja, yhteislaulua haitarin säestyksellä, tietovisailuja ja omaa ohjelmaa sekä asiantuntijoiden luentoja elämän eri aloilta, tietoa alueen palveluista ja neuvontaa eri kysymyksiin.

Kävijäkirjaan kirjoitti nimensä vuodessa yhteensä 3 302 kappaletta = keskimäärin 103 kävijää / kerta.

Suurimman suosion sai keskiviikko 22.3. Silloin osallistujia oli kävijäkirjan mukaan 152. Kokouksen teemana oli kaksi kirjaesittelyä.

Leppävaaran alueen asukasmäärän kasvaessa on jäsenmäärämme edelleen kasvu­suunnassa. Ongelmina ovat toimintatilojen ja pysäköintipaikkojen riittävyys.

Harrastekerhot

Leppävaaran palvelukeskuksen tiloissa jatkettiin harrastekerhotoimintaa:

 • Käsityöt ”Taitajat” maanantaisin / Helga Henttonen
 • Vertaisryhmä ”Digiloikkaajat” maanantaisin / Kari Närhi
 • Tasapainokerho ”Tasataiturit” tiistaisin / Rauni Seppola, Ritva Svenskberg
 • Lauta ja korttipelit tiistaisin / Tarja Nikki
 • Karaokeilta tiistaisin ”LaulunLyömät” / Leif Forsman
 • Lauluryhmä ”Leppälinnut” keskiviikkoisin / Eeva Virtanen
 • Rivitanssijat ”Rivakat” keskiviikkoisin / Irma Salminen, Tuula Konttila
 • Tanhuryhmä ”Virkeät” torstaisin / Leena Koskela

Ohjelmatoimikunta kokoontui Eeva Virtasen johdolla tarpeen mukaan

Pääasiassa palvelukeskuksen ulkopuolella toimivat

 • Liikuntaryhmä ”LiPaMa” tiistaisin Leppävaaran liikuntapuiston alueella kesäaikana kesäpelejä pelaten / Pertti Sievola.
  Kesäpelien jälkeen pelattiin maanantaisin nuorisotilan liikuntahallissa bocciaa/ Pertti Sievola.
  keilattiin tiistaisin Sellossa / Tuula Sirainen ja
  perjantaisin biljardin parissa / Kaarina Piispa.

Liikuntaryhmä valitsi osanottajat piirin järjestämiin kilpailuihin

 • Elokuvakerho ”BIO LUX” kävi kuukausittain katsomassa kiinnostavia elokuvia läheisessä Sellon elokuvateatterissa / Kaarina Piispa.

4. Tapahtumat ja tilaisuudet

Yhdistys järjesti kerhopäivien lisäksi liitteessä tarkemmin eriteltyjä kokouksia, ohjelmallisia tilaisuuksia, juhlia, vierailuja, retkiä ja virkistys­tilaisuuksia:

 • Teatteri-/ Konserttiretkiä
 • Kylpylä-/ kuntolomia
 • Myyjäiset keväällä ja syksyllä
 • Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset

Runsaimman osanoton sai ”Linnan juhlat” Lepolammella, siellä osallistujamäärän 153 henkilöön rajoitti ravintolan tila.

Osallistujia yhdistyksen kaikkiaan 30 tilaisuudessa oli keskimäärin 45. Näihin tilai­suuksiin osallistui kaikkiaan 1348 kirjattua kävijää.

5. Tiedotustoiminta

Jäsenille jaettiin keskiviikkokerhossa neljä kertaa vuodessa ilmestynyt kausitiedote sekä menomuistio.

Yhdistyksen kotisivusto toimii aktiivisena tietolähteenä ja yhteisöllisyyden edistä­jänä. Sivuston rakenne on kolmejakoinen: yleiset kaikille avoimet sivut, kirjautu­misen vaativat jäsensivut ja kolmanneksi hallituksen sivusto.

Kyselyjä sivustolle oli vuoden aikana tilastoitu 40 537 kappaletta. Kyselyistä 2 901 oli tehty google.fi-hakujen kautta, keskusliiton sivuilta oli tultu 187 kertaa ja piirin sivulta 107 kertaa.

Tietojen välittämiseen jäsenistölle käytettiin myös sähköpostia ja teksti­viestejä.

6. Jäsenistö

Laaja jäsenpohja on merkittävä eläkeläisten asioita kaupunkiin ja muihin päättäjiin päin esitettäessä.

Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet ja retket sekä jäsenistön hyvät kokemukset ovat parasta jäsenhankintaa. Toimintoja rajoittavavia tekijöitä ovat tila- ja tavoi­tettavuus-ongelmat (julkisen liikenteen linjat ja aikataulut sekä lähipysäköinti).

7. Yhteistyö

Olemme Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n ja Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan Piiri ry:n sekä Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry:n jäsenyhdistys.

Eläkkeensaaja-lehti

Toimitusneuvoston jäsen 2014 -2017: Kari Närhi

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Kevätkokouksessa 2017 valittiin edustajiksemme liittokokoukseen Pekka Granqvist ja Kari Närhi, varalle Erkki Sirainen ja Heikki Konttinen

Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan piiri ry

Piirin hallituksen jäsenenä jatkoi Kari Närhi

Edustajiksemme piirin kokouksiin oli valittu Pekka Granqvist, Heikki Konttinen, Leena Närhi ja Erkki Sirainen, varalla Kalevi Hyvärinen, Paavo Jantunen, Helka Forsman ja Tuula Konttila

Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry

Hallituksen jäsenenä jatkoi Irja Rahikainen

Edustajamme EEKL:n kokouksiin oli Erkki Sirainen

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat myös Espoon kaupungin eri yksiköt.

Espoon kaupungin Vanhusneuvosto 2015 – 2016 jakoi kevätkauden 2017.

Vanhusneuvosto jäsen oli Heikki Konttinen2017 osallistumiset

Tilaisuuksia oli 30, joissa oli yhteensä 1 348 osallistujaa. 32 keskiviikkokerhoa, joissa oli 3302 nimensä kävijäkirjaan kirjoittanutta kävijää.

Harrastekerhoissa oli osallistujia laskujen mukaan 3751.

Avoimet tapahtumat keräsivät noin 150 jäsentä ja 50 jäsenistön ulkopuolista osallistujaa.

Tämä tekee yhteensä noin 8 600 osallistumiskertaa vuonna 2017.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

1. Yleistä

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on Leppävaaran Eläkkeensaajat ry:n 46. toimintavuosi. Odotamme saavamme uudet toimintatilat pian kevään aluksi.

Yhdistyksemme on suurleppävaaran alueella toimiva eläkeläisyhdistys. Uusia jäseniä on kauden 2016 aikana liittynyt yli 10%; jäsenmäärämme lähentelee 400. Sääntöjemme mukaan yhdistys toimii jäsentensä edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi.

Toimintakauden aikana kuunnellaan jäsenien ehdotuksia yhdistyksen toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä poliittisille ja kunnallisille päättäjille sekä viranomaisille eläke-, sosiaali- ja kulttuuripolitiikkaan liittyvissä asioissa ja pitää yhteyksiä paikallisiin eläkeläisjärjestöihin sekä niiden yhteistyöelimiin.

Yhdistys toimii aktiivisesti kehittämiskelpoisten ideoiden toteuttamiseksi.

2. Kerhopäivät

Kerho kokoontuu keskiviikkoisin kello 14. Ohjelmassa on seurustelua, omia tietoiskuja, yhteislaulua haitarin säestyksellä, leikkimielisiä tietovisailuja ja ohjelmaa sekä usein myös vierailuja.

Jatkamme hyvän suosion saaneita asiantuntijoiden luentosarjoja elämän eri aloilta toiveiden mukaan. Annamme myös tietoa paikkakuntamme palveluista ja neuvontaa erilaisissa kysymyksissä.

Leppävaaran alueen asukasmäärän kasvaessa on jäsenmäärämme myös kasvusuunnassa. Suurin ongelmamme on liian ahtaat toimintatilat.

3. Tapahtumat ja tilaisuudet

Yhdistys järjestää jäsenilleen kerhopäivien lisäksi seuraavia kokouksia, ohjelmallisia tilaisuuksia, juhlia, vierailuja, retkiä ja virkistystilaisuuksia:

 • Kevät- ja syysjuhlan sekä pikkujoulun
 • Myyjäiset keväällä ja syksyllä
 • Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset
 • Teatteri-/ Konserttiretkiä
 • Kylpylä-/kuntolomia

Kaikille järjestetään jotain tekemistä, että jokainen voi tuntea yhdistyksen tärkeäksi kohtauspaikaksi.

Liitteenä 1 on luettelo vuoden 2015 osallistumisista. Vuosi 2016 on ollut muuten samanlainen, mutta juhlavuoden ohjelma on ollut lisänä.

4. Harrastekerhot

Meille osoitetuissa tiloissa jatketaan harrastekerhotoimintaa:

 • Käsityöt ”Taitajat” maanantaisin
 • Tiistaisin kokoonnutaan erilaisten pelien merkeissä.
 • Karaokeilta tiistaisin ”LaulunLyömät
 • Lauluryhmä ”Leppälinnut” keskiviikkoisin
 • Keskiviikkokerhon jälkeen jatkavat ”Rivakat” rivitanssijat
 • Tanhuryhmä ”Virkeät” torstaisin
 • Vertaisryhmä ”Digiloikkaajat” tarpeen mukaan
 • Ilmaisutaito ja Tasataiturit odottavat vetäjiä

Huvitoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan

Pääasiassa kerhotilojen ulkopuolella toimivat

 • Liikuntaryhmä ”LiPaMa” kokoontuu tiistaisin kesäpelejä pelaamaan Leppävaaran liikuntapuiston alueella kesäaikana. Kun kesäpelit eivät luonnista menemme maanantaisin Leppävaaran nuorisotilaan sisäbocciaa pelaamaan ja tiistaisin Selloon keilaamaan. Perjantaisin Sellossa vietämme aikaa biljardin parissa. Liikuntaryhmä valitsee osanottajat piirin järjestämiin kilpailuihin
   
 • Elokuvakerho ”BIO LUX” käy kuukausittain katsomassa kiinnostavia elokuvia läheisessä Sellon elokuvateatterissa

5. Tiedotustoiminta

Jäsenille jaetaan neljä kertaa vuodessa kausitiedote sekä menomuistio. Lisäksi yhdistyksen kotisivut ja niiden osio Jäsenille toimivat aktiivisena informaatiolähteenä ja yhteisöllisyyden edistäjänä.

6. Jäsenistö

Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni alueen eläkeläinen on yhdistyksen jäsen. Laaja jäsenpohja merkitsee joukkovoimaa ajettaessa eläkeläisten asioita kaupunkiin ja muihin päättäjiin päin. Toiminnallaan alueen eläkeläisten hyväksi yhdistys pyrkii siihen, että eläkeläiset kokevat seuran jäsenyyden tärkeäksi. Jäsenhankintaa jatketaan myös kertomalla kotisivuilla yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet ja retket sekä jäsenistön hyvät kokemukset ovat parasta jäsenhankintaa. Rajoittavana tekijänä ovat tila- ja luoksepääsy-ongelmat

7. Yhteistyö

Yhdistyksen toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sillä on laaja ja yhteistyöhön valmis sidosverkosto. Yhdistys on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n sekä Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan Piiri ry:n jäsenyhdistys.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat myös Espoon kaupungin eri yksiköt.

Leppävaarassa 16.11.2016
Leppävaaran Eläkkeensaajat ry:n hallitus

Hyväkytty yhdistyksen syyskokouksessa 16.11.2016