Vuosi 2016

Toiminnasta vuodelta 2016

Vuosi 2016 oli Leppävaaran Eläkkeensaajat ry:n 45. toimintavuosi.
Se oli siis yhdistyksemme juhlavuosi.

Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana kymmenen kertaa päättämään ajankohtaisista asioista. Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Heikki Konttinen.

Varsinaiset jäsenet:

Erkki  Sirainen, varapuheenjohtaja
Leif Forsman, Sirkka Häggqvist, Tuula Konttila, Kaarina Koskinen, Leena Närhi, Marja Salonen ja Eeva Virtanen,

Varajäsenet:

Iris Holsti, Markku Marjomaa, Irja Rahikainen ja Pertti Sievola
Yhdistyksen sihteeriksi kutsuttiin Kari Närhi

Taloudenhoitaja:

Sirkka Häggqvist

Toiminnantarkastajat:

Reino Sundberg, Raimo Henttonen,
Varatoiminnantarkastajat: Kalevi Viman, Tuomo Holsti

Toimintojen vetäjät

Lauluryhmä: Eeva Virtanen, säestäjät Tapani Luhtaranta ja Vesa Kari
Pääemäntä: Tuula Sirainen
Emännät: Helka Forsman ja Iris Holsti
Matkat, kulttuuri: Leena Närhi
Opinto-ohjaaja: Tuula Konttila
Tiedotus: Kari Närhi
Ilmaisutaito: Marja Salonen
Ohjelmat: Eeva Virtanen, Tuula Konttila
Myyjäiset: Iris Holsti
Käsityöt: Helga Henttonen
Liikunta: Pertti Sievola, Tuula Sirainen, Kaarina Piispa
Karaoke: Leif Forsman
Tanhuryhmä: Leena Koskela
Elokuvakerho Kaarina Piispa
Digiloikkaajat Kari Närhi (vertaisryhmä)

Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja
Heikki Konttinen, Erkki Sirainen, Kari Närhi ja Sirkka Häggqvist

Pankkitilien käyttövaltuudet

Vuonna 2016 yhdistyksen pankkitilin FI72 5780 4120 0437 62 käyttövaltuudet olivat taloudenhoitajalla ja sihteerillä.

Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan piiri ry

Hallituksen jäsen: Kari Närhi
Edustajamme piirin kokouksissa:
Heikki Konttinen, Erkki Sirainen, Reino Sundberg, Säde Viman
Varalla: Paavo Jantunen, Leena Närhi, Helka Forsman, Helga Henttonen

Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry

Hallituksen jäsen: Irja Rahikainen
Edustajamme EEKL.n kokouksissa: Erkki Sirainen

Kerhopäivät

Keskiviikkokerho kokoontui Keväällä 19 kertaa ja syyskaudella 15 kertaa; käyntikertoja kirjattiin _____ eli keskimääräinen kävijämäärä oli ____.
Tilaisuuksista __ oli asiantuntijaluentoja.

Harrastekerhot

Leppävaaran palvelukeskuksessa oli seuraavaa harrastekerhotoimintaa:

 • Käsityöt ”Taitajat” maanantaisin                       __ kertaa/ _ henkilöä
 • "Digiloikkaajat" maanantaisin                         
 • Karaoke ”Laulun Lyömät” tiistaisin                    __ kertaa/ _ henkilöä
 • Lauluryhmä ”Leppälinnut” keskiviikkoisin          __ kertaa/ _ henkilöä
 • Tasapainoryhmä ”tasataiturit” keskiviikkoisin    __ kertaa/ _ henkilöä
 • Tanhuryhmä ”Virkeät” torstaisin                      __ kertaa/ _ henkilöä

Liikuntaryhmä ”LiPaMa” kokoontui __ kertaa _ osanottajan voimin Leppävaaran
liikuntapuiston alueella pelaamaan mölkkyä ja bocciaa ja tiistaisin __ kertaa Selloon keilaamaan jopa _ henkilön voimin ja _ kertaa biljardia pelaamaan _ henkilöä.

Elokuvakerho ”BIO LUX” järjesti vuoden aikana kymmenen elokuvatapaamista.
Mukana elokuvista nauttimassa on ollut parikymmentä innostunutta kerholaista.

Digiloikkaa harrastettiin 26 kertaa; osanottajia enimmillään 12, keskimäärin 4.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Kerhopäivien lisäksi yhdistys järjesti vuonna 2016 jäsenilleen seuraavia kokouksia,
ohjelmallisia tilaisuuksia, juhlia, vierailuja, retkiä ja virkistystilaisuuksia:

 • Myyjäiset keväällä ja syksyllä
 • Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset
 • Yhdistyksen kevät- sekä joulujuhlat
 • Teatteri-/ Konserttiretkiä
 • Kylpylä-/kuntolomia

Kevätjuhlamme pidimme Käpylän työväentalossa. Ohjelmaan sisältyvä musiikkinäytelmä oli pääosin omaa tuotantoa.

Liitteenä 1 on luettelo vuoden 2016 menomuistioiden menoihin osallistumisista.
Menomuistiossa olleiden 32 menokohteen yhteinen kävijämäärä oli 1 ___.
Yhteenlaskettu osallistujakertojen määrä yhdistyksen eri tilaisuuksiin on ____.

Tiedotustoiminta

Jäsenille jaettiin vuoden aikana keskiviikkokerhojen yhteydessä neljä kausitiedotetta sekä menomuistiota. Yhdistyksen kotisivuston http://leppavaara.elakkeensaajat.fi  rakenne on kolmejakoinen:
yleiset kaikille avoimet sivut, kirjautumisen vaativat jäsensivut ja kolmanneksi hallituksen sivusto.
Kyselyjä sivustolle oli vuoden aikana tilastoitu _____kappaletta.
Tietojen välittämiseen jäsenistölle käytettiin myös sähköpostia ja tekstiviestejä.

Jäsenistö

Vuoden vaihteessa poistettiin rekisteristä __, joten vuoden 2016 alussa oli jäseniä rekisterissä ___. Vuoden 2016 lopussa, kun vastaavat poistot oli jo tehty, oli jäseniä ___. Heistä oli naisia ___ ja miehiä __. Yli 80 vuoden ikäisiä jäsenistä oli __(__ %). Uusia jäsenmaksunsa vuodelle 2016 maksaneita jäseniä hyväksyttiin yhdistykseen 40. Kunnia- ja vapaajäseniä yhdistyksellä oli vuoden alussa yksitoista. Vuoden aikana heistä kuoli __.

Yhteistyö

Leppävaaran Eläkkeensaajat ry on jäsenenä yhdistyksissä:

 • Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
 • Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan Piiri ry
 • Espoon Eläkeläisten keskusliitto ry

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat myös Leppävaaran seurakunta ja Espoon kaupungin eri yksiköt sekä EKL:n espoolaiset jäsenyhdistykset.
Vuoden 2016 osallistumisia