SYYSKOKOUS

Aika: 6.11.2019 klo 14:30
Paikka: Leppävaaran palvelukeskus

Kokouksen tehtävänä ovat yhdistyksemme sääntöjen 11 § mukaisesti:

 • valita kokouksen toimihenkilöt
 • määrätä jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus
 • päättää toimihenkilöille mahdollisesti suoritettavista palkkioista
 • valita seuraavaa vuotta varten yhdistyksen puheenjohtaja
 • päättää yhdistyksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä
 • valita yhdistyksen hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
 • valita 1 tai 2 toiminnantarkastajaa ja 1 tai 2 varatoiminnantarkastajaa
 • hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
 • hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten
 • valita yhdistyksen edustajat kokouksiin, jossa yhdistys on jäsenenä
 • määrätä millä tavalla yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ja miten tiedonannot jäsenille toimitetaan