Hallituksen kokous 7/2019

Aika: 28.8.2019 klo 11
Paikka: Palvelukeskus, Säterinkatu 3

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Päätösvaltaisuus
3. Esityslista
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Posti
6. Talous
7. Jäsenistön muutokset
8. Toimintakalenteri
    - matkat
    - kausi
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen